pasek

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia br. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
 2. Ukonstytuowanie się Rady – wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność beneficjenta  Umowy  o przyznanie pomocy nr 00767-6935-UM0610195/18 z dnia 27.11.2018 roku, do wniosku nr 2/P/2017 pod tytułem „Zakup narzędzi niezbędnych dla założenia firmy ArtRem Remonty Michał Ostręga” złożonego przez Pana Michała Ostręga.
 5. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność beneficjenta  Umowy  o przyznanie pomocy nr 00323-6935-UM0610695/17 z dnia 02.02.2018 roku, do wniosku nr 12/P/2017 pod tytułem „Utworzenie studia fotograficznego w Tarnowcu” złożonego przez Pana Tomasza Ćwioka.
 6. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność beneficjenta  Umowy  o przyznanie pomocy nr 00801-6935-UM0610514/18 z dnia 06.12.2018 r., do wniosku nr 1/LI/2018 pod tytułem „Doposażenie  podmiotów działających w sferze kultury na terenie obszaru działania LGD Zielony Pierścień Tarnowa dla wzbogacenia oferty kulturalnej” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień reprezentowane przez Pana Józefa Kubonia.
 7. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność beneficjenta  Umowy  o przyznanie pomocy nr 00800-6935-UM0610524/18 z dnia 06.12.2018 r., do wniosku nr 1/IP/2018 pod tytułem „Opracowanie i wydanie publikacji i materiałów promocyjnych związanych z terenem działania  LGD ZPT” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień reprezentowane przez Pana Józefa Kubonia.
 8. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność beneficjenta  Umowy  o przyznanie pomocy nr 00962-6935-UM0610526/18 z dnia 27.12.2018 r., do wniosku nr 1/S/2018 pod tytułem „Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego seniorów oraz ogółu mieszkańców z obszaru LGD ZPT” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień reprezentowane przez Pana Józefa Kubonia.
 9. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr: 1/2019.
 10. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 11. Przedstawienie informacji na temat złożonych wniosków w ramach naboru 2/2019.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top