pasek

I. Rodzaj zbieranych danych osobowych przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa .

  1. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera  znajdującego się na stronie http://old.lgdzpt.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa swoich danych osobowych obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.
  2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego.

  II. Sposób wykorzystania danych.

  1. Wszystkie dane przetwarzane przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa zabezpieczone są zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wypełniając formularz zapisu do newslettera zezwalasz także na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newsletter Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Newsletter ma na celu informowanie o nowościach pojawiających się w Stowarzyszeniu, a także spełnia rolę prospołeczną, polegającą na dostarczaniu informacji na temat inicjatyw realizowanych przez gminy i urzędy w Polsce.
  3. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Ciebie. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.
  4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa , Skrzyszów 335 A, 33-150 Skrzyszów, które przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  III. Zmiany danych osobowych.

  1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Proces wyrejestrowania.
  4. W każdej chwili możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych informujących o prowadzonych przez Stowarzyszenie akcjach lub bieżącej działalności Stowarzyszenia, czy też próśb o wsparcie naszych działań. Twoje oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Tobą kontaktować we wskazanym przez Ciebie zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Ciebie określonych.
  5. Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego e-mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości e-mailowej.
  6. Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Tobą kontaktować, ani przesyłać Ci żadnych informacji związanych z naszą działalnością.
  7. W sprawach nieuregulowanych , znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ,ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top