pasek

W związku z realizacją projektu pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – Tekst jednolity do Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegóły ogłoszenia zawiera zapytanie ofertowe opublikowane w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe: Menadżer projektu pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167051

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna postępowań przetargowych projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – unieważnione dnia 1 marca 2019 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168358

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna postępowań przetargowych projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174967

 


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top