pasek

Szanowni Państwa, poniżej udostępniamy dokumenty potrzebne do udziału w postępowaniu przetargowym :

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, elektrycznej oraz ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”

Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Załaczniki :

SIWZ INSPEKTOR NADZORU ZPT/SZPT/ZP-01/07/2019

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Instrukcja JEDZ/ESPD

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna (Kolektory słoneczne)

Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna (Panele Fotowoltaiczne)

Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna (Pompy ciepła)

Identyfikator postępowania

JEDZ (PDF)

JEDZ (XML)

Klucz Publiczny 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Pobierz wszystkie załączniki razem w pliku skompresowanym *.ZIP – kliknij tutaj

Opublikowano 11.07.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 19.08.2019


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top