pasek

Szanowni Państwo !

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku( Dz.U. z 2018 poz.1000) chcielibyśmy poinformować o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie -Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie 335 A, 33-150 Skrzyszów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000258298 –  Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

 1. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób
  a)  korespondencyjnie: Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa- Skrzyszów 335 A, 33-150 Skrzyszów
 1. b) na adres e-mail : biuro.lgdzpt@vp.pl

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia naboru a następnie oceny i wyboru operacji do dofinansowania a także w ramach prowadzonych działań doradczych i szkoleniowych dotyczących  przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, organizacji naboru wniosków, opracowania ofert, zlecania i rozliczania zleconych zadań, przeprowadzenia kontroli wykonanych zadań oraz w celach archiwizacyjnych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie oceny i wyboru operacji do dofinansowania a także w celu weryfikacji prowadzonych działań doradczych oraz informacyjno-promocyjnych.

 

 1. Przetwarzane będą następujące dane osobowe : adres e-mail , telefon,  nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie  przepisów prawa w zakresie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny i wyboru operacji do dofinansowania a także kontroli realizowanych operacji oraz okresu trwałości realizacji operacji.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.

 

 

Prezes Zarządu

Adam Flaga


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top