pasek

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w ramach realizacji projektu, którego założeniem jest utworzenie w województwie Małopolskim Małopolskiego Szlaku Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych ogłasza nabór wszystkich chętnych w tworzeniu szlaku, który nosi tytuł „Małopolski Szlak Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych – utworzenie szlaku, budowa oferty i jego promocja w 2018 roku” Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2018. Udział w nim jest bezpłatny.

Małopolski Szlak Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych ma skupiać na terenie całego województwa ogrody dostępne dla zwiedzających (zarówno te prywatne jak i publiczne w tym prowadzone przez stowarzyszenia, uczelnie, samorządy), arboreta, ogrody botaniczne itp. Zakłada się, że na początku szlak będzie liczył ok. 20 ogrodów podzielonych na 4 kategorie: ogrody ozdobne (kwiaty, krzewy i drzewa), użytkowe (warzywa, krzewy i drzewa owocowe), edukacyjne i terapeutyczne. Pomysł na szlak jako nową atrakcję turystyczną regionu (Małopolski) stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie ogrodami ze strony mieszkańców regionu jak też turystów coraz liczniej i chętniej odwiedzających nasze województwo.

W ramach projektu zostanie opracowany przewodnik po 20 ogrodach na szlaku, zostanie opracowana i wydana ulotka DL która będzie dystrybuowana w trakcie targów krajowych (w języku PL) i we wszystkich ogrodach w ramach szlaku wspomagając tzw. automatyczną promocję szlaku
i ogrodów na nim się znajdujących, zostanie opracowana i wydana Karta dla zwiedzających służąca zbieraniu stempli w każdym ogrodzie na szlaku, zostanie wykonana sesja fotograficzna w ogrodach by stworzyć tzw. bank zdjęć, dla każdego ogrodu zostanie wykonany indywidualny piktogram, każdy ogród otrzyma indywidualny stempel promocyjny ogrodu i tabliczkę oznaczeniową szlaku. Zaplanowano też zaprojektowanie i wykonanie banerów reklamowych w tym przeprowadzanie konkursu na logo Małopolskiego Szlaku Ogrodów i szerokiej kampanii w social media.

Wiele ogrodów w Małopolsce posiada atrakcyjne walory turystyczne i oferuje całą gamę ciekawych zajęć, warsztatów czy wydarzeń dla osób zainteresowanych tematami roślin. Problemem jest natomiast brak wzajemnej współpracy pojedynczych ogrodów ze sobą, w zakresie budowy coraz to lepszej oferty oraz prowadzenie wspólnej promocji na temat samych ogrodów i ich oferty przez co informacja o ogrodach dostępnych dla zwiedzających w regionie jest ciężka do znalezienia przez potencjalnie zainteresowanych przez co wiele ciekawych ogrodów nie cieszy się taką frekwencja jaką by mogło przy odpowiedniej promocji. Brak integracji samego środowiska osób/podmiotów prowadzących ogrody nie wpływa też dobrze na rozwój oferty turystycznej w skali regionu w temacie  niniejszego projektu.

 

Termin i miejsce składania formularzy zgłoszeniowych do projektu:

  1. Formularz należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku tj. sobota do godziny 18:00 włącznie.
  2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 ma data i godzina wpływu formularza.
  3. Formularz należy złożyć do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA:
  • osobiście lub pocztą w formie papierowej na adres Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa – w takim wypadku formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres zgłaszanego ogrodu, lub
  • w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail Stowarzyszenia: grupaodrolnika@wp.pl wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego zapisany w formacie PDF.

Komunikat rekrutacyjny –POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top