pasek

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(ARiMR) ukazały się aktualne wersje dokumentów (wniosków) związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem operacji w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Link do strony ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Poniżej prezentujemy aktualne wzory dokumentów dla wnioskodawców:

-operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ( dotyczy m.in wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie istniejącej działalności)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z- otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)- otwórz

3) Biznesplan (wersja 1z)

Biznesplan (.pdf) – otwórz

Biznesplan (.docx) – otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z)

Oświadczenie (.pdf) – otwórz

Oświadczenie (.excel) – otwórz

6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z) – otwórz

7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz

Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz

Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z- otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz

10) Narzędzia pomocnicze:

Wyliczanie momentu bazowego (.excel) – wersja 1z

 

-operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 1z)

Biznesplan (.pdf) – otwórz

Biznesplan (.docx) – otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz

 

– operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 1z – otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 1z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz

Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) – otwórz

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top