pasek

Harmonogram Naborów

Uwaga!!
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2007-2013, informujemy, iż w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 nie będziemy już organizować naborów wniosków o przyznanie pomocy w roku 2015!

Jednocześnie wyjaśniamy, iż prawdopodobne terminy rozpoczęcia naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 możliwe będą po przyjęciu szczegółowych kryteriów i zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, w tym Zielonego Pierścienia Tarnowa, w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wstępnie przewidujemy, iż wzory dokumentacji aplikacyjnej oraz kryteria wyboru projektów zostaną przyjęte pod koniec roku 2015 lub na początku roku 2016.

 

W roku 2012 przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich czterech działań
w terminach: 13.02.2012 do 12.03.2012 oraz 01.06.2012 do 22.06.2012.

W roku 2013 zaplanowano organizację 2 naborów wniosków dla wszystkich działań. Pierwszy nabór dla działań: “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Odnowy i rozwoju wsi” odbył się w dniach: 05.03.2013-27.03.2013. Nabór wniosków dla działania: “Małe projekty” zorganizowano w dniach:  15.04.2013- 09.05.2013.

Drugi nabór wniosków w roku 2013 przeprowadzono w dniach: 31.12.2013-28.01.2014 dla działań: “Odnowa i rozwój wsi”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Małe projekty” w zakresie podstawowym LSR.

W tym samym terminie tj. w dniach: 31.12.2013-28.01.2014, przeprowadzono  nabór wniosków w ramach realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań dla działań: “Odnowa i rozwój wsi”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Małych projektów” w ramach dodatkowych środków związanych z realizacją poszerzonego zakresu przedsięwzięcia nr 4 pn: “Promocja rozwiązań ekologicznych, w tym związanych z efektywnością energetyczną  i ochrona dziedzictwa przyrodniczego” oraz nowo-utworzonego przedsięwzięcia nr 7 pn: “Budowa i modernizacja infrastruktury publicznej i prywatnej”.
Rok 2014
W roku 2014 zaplanowano organizację dwóch naborów wniosków w następujących terminach:
-26.06.2014-10.07.2014 dla działań: “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– 12.09.2014-26.09.2014

  • w zakresie podstawowym LSR dla działań: “Odnowa i rozwój wsi”, “Małe projekty” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • w zakresie dodatkowych zadań  LSR dla działań: “Odnowa i rozwój wsi”, “Małe projekty” ,”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Harmonogram naborów wniosków-aktualizacja -sierpnień 2014


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top