pasek

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

procedura – operacje indywidualne – pobierz

Planowane zmiany dotyczą zapisów w rozdziale VIII – dotychczasowe zapisy planuje się zastąpić zapisami pozwalającymi na wydawanie opinii w zakresie zmian w umowach beneficjentów przez Przewodniczącego Rady co znacznie przyspieszy i usprawni proces aneksowania umów biorąc pod uwagę bardzo krótki czas na realizację operacji.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa  telefonicznie: 790 205 244 lub mailowo: biuro@lgdzpt.pl do dnia 24 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top