pasek

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

LSR – pobierz

W związku z przewidywaną kwotą wolną w Przedsięwzięciu 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie, zabytków planuje się przesuniecie tych środków i zwiększenie budżetu Przedsięwzięcia 3.2.1 Modernizacja i  zakup wyposażenia  obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek. Ze względu na znaczny wzrost kosztów wykonania projektów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 Beneficjenci zgłaszają problemy z realizacją  operacji i wnioskują o zwiększenie kwoty pomocy. Wychodząc na przeciw tym potrzebom proponujemy przesunięcia wolnych środków tak by można je było spożytkować i zrealizować zagrożone projekty.

 

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa  telefonicznie: 790 205 244 lub mailowo: biuro@old.lgdzpt.pl do dnia 19 maja 2022 r. do godz. 10.00.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top