pasek

Informujemy, iż na dzień 28.05.2021 r., na godzinę 13.00 zaplanowano posiedzenie Rady LGD ZPT.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy  o przyznanie pomocy nr  01859-6935-UM0612070/20 z dnia 17.12.2020 roku, do wniosku nr 1/P/2020 pod tytułem „Podjęcie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów drewnianych i półproduktów oraz świadczenia  oraz świadczenia usług warsztatów rękodzielniczych i ceramicznych” złożonego przez Panią Darię Zaborowską-Hulską.
  4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie umowy  o przyznanie pomocy nr  01924-6935-UM0612075/20 z dnia 16.02.2021 roku, do wniosku nr 16/P/2020 pod tytułem „Utworzenie firmy w dziedzinie projektowania i aranżacji wnętrz” złożonego przez Panią Roksanę Świątek.
  5. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie umowy  o przyznanie pomocy nr  01881-6935-UM0612169/20 z dnia 30.12.2020 roku, do wniosku nr 1/PR/2020 pod tytułem „Rozwinięcie  działalności  firmy  AEG-BP Bożena Pęgiel w zakresie prowadzenia stacji diagnostycznej pojazdów oraz usług mechaniki pojazdów poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenia jednego miejsca pracy” złożonego przez AEG-BP Bożena Pęgiel.
  6. Opracowanie wyjaśnień do pisma SWM znak: FE-XV.432.1….2021 w sprawie uwag do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2021.
  7. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2021.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top