pasek

Informujemy, iż na dzień 05.03.2021 r., na godzinę 13.00 zaplanowano posiedzenie Rady LGD ZPT.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy  o przyznanie pomocy nr  01877-6935-UM0612094/20 z dnia 29.12.2020 roku, do wniosku nr 21/P/2020 pod tytułem „Zakup drona i kamery na potrzeby świadczenia specjalistycznych usług” złożonego przez Panią Joannę Bednarską.
 4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie umowy  o przyznanie pomocy nr  01911-6935-UM0612076/20 z dnia 28.01.2021 roku, do wniosku nr 2/P/2020 pod tytułem „Utworzenie Wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego – „Koło Lasu” na obszarze LGD Zielony Pierścień Tarnowa” złożonego przez Panią Angelikę Burzyńska-Gdowski.
 5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2021.
 6. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 7. Ocena wniosku złożonego w ramach naboru nr 4/2021.
 8. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 9. Analiza realizowanych operacji w zakresie zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsc pracy oraz możliwości aneksowania umów o przyznanie pomocy dla beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 10. Podjęcie stosownych uchwał w sprawie możliwości aneksowania umów
  o przyznanie pomocy dla beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie zwolnienia z obowiązku utrzymania deklarowanych miejsc pracy.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top