pasek

Informujemy, iż na dzień 17.12.2020 r., na godzinę 13.00 zaplanowano posiedzenie Rady LGD ZPT

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały korygującej uchwałę nr LIII/357/20 w zakresie wskazania źródła finansowania zwiększenia kwoty pomocy dla firmy Dariusz Szymczak Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „MEGI”.
 4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy  o przyznanie pomocy nr  01428-6935-UM0611075/19 z dnia 22.01.2020 roku, do wniosku nr 10/RP/2019 pod tytułem „Rozwinięcie działalności gospodarczej przez zakup sprzętu i wyposażenia zakładu napraw pojazdów oraz handlu częściami i akcesoriami, a także zwiększenie zatrudnienia o dwa nowe etaty” złożonego przez Nexus Michał Chodań.
 5. Ocena wniosku złożonego w ramach naboru nr 10/2020.
 6. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 7. Analiza realizowanych operacji w zakresie zobowiązania dotyczącego utrzymania miejsc pracy oraz możliwości aneksowania umów o przyznanie pomocy dla beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 8. Podjęcie stosownych uchwał w sprawie możliwości aneksowania umów
  o przyznanie pomocy dla beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie zwolnienia z obowiązku utrzymania deklarowanych miejsc pracy.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top