pasek

W związku z zakończeniem naboru nr 9/2018 na operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zakończeniem oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa poniżej przekazujemy:

  1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 “Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku.
  2. Lista operacji wybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 “Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku.
  3. PROTOKÓŁ ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA Z POSIEDZENIA W DNIU 14.11.2018 
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top