pasek

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym  w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Mieszkańcy naszego subregionu oraz zaproszeni goście mogli uczestniczyć w konferencji pn.: „Nowoczesne rozwiązania energetyczne na terenach wiejskich”.

Konferencja jest częścią projektu pn:”Promocja i rozwój klastra energii ZPT poprzez stworzenie modelu energetyki rozproszonej” współfinansowanego ze środków KSOW – Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

O wyjątkowości wydarzenia świadczy wybór prelegentów oraz tematów ich prezentacji, a także  miejsce organizacji konferencji w miejscowości, która jako jedna z pierwszych w kraju posiada własną, gminną farmę fotowoltaiczną.

W trakcie konferencji, Pan Marcin Popkiewicz – fizyk z wykształcenia, publicysta, wizjoner, redaktor naczelny portalu Ziemia na Rozdrożu przedstawił najnowsze trendy  w zakresie rozwoju energetyki w kraju i na świecie, obrazując w bardzo realistyczny sposób zagrożenia dla środowiska, o ile nie zmienimy swojego podejścia w zakresie efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. Sugestywne i opierające się na wyliczeniach ekonomicznych dane, zaprezentowane przez Pana Popkiewicza na nowo uzmysłowiły uczestnikom wagę i złożoność problemu. Z kolei prezentacja Pana Daniela Raczkiewicza dotyczyła możliwości funkcjonowania klastra energii na przykładzie takiej inicjatywy działającej w Michałowie (woj. podlaskie) oraz wizji rozwoju takich idei.

Żadne działania inwestycyjne w Klastrze nie mogą obejść bez ścisłej i harmonijnej współpracy z samorządem lokalnym, przedsiębiorcami i mieszkańcami, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w kreowaniu rozwoju obszaru klastra. O tych zagadnieniach w swojej prezentacji opowiadała Pani Magdalena Karlikowska, która w trakcie konferencji reprezentowała Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz przedstawiła założenia metodologii opracowanej w ramach międzynarodowego projektu R.EN.CO.P w prezentacji pn.: „Komunikacja społeczna w zakresie rozwoju lokalnych projektów energetycznych”.

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top