pasek

Projekt pn: “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Miło nam poinformować, iż projekt o rekordowej wartości blisko 110 mln zł. pn. “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany w ramach partnerstwa 35 gmin z województwa małopolskiego w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach projektu powstanie ok. 6 tysięcy instalacji oze o łącznej mocy zainstalowanej 28,07 MW .

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 5.929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 2.782 kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła, które wyprodukują; 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.
CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim.

 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa, które wspólnie z 35 samorządami oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumentację techniczną.

 

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie całemu Zarządowi Województwa, a w szczególności Panu Wicemarszałkowi Stanisławowo Sorysowi oraz wszystkim Partnerom zaangażowanym w dotychczasową współpracę – wójtom i burmistrzom 35 samorządów oraz ich pracownikom za okazane nam zaufanie, które umożliwiło przygotowanie wniosku i pozyskanie zawrotnej kwoty dofinansowania projektu.

 

Szczegółowe informacje w zakresie wyników konkursu podzialania 4.1.1 znajdą Państwo na stronie UMWM:

http://www.rpo.malopolska.pl/…/poddzialanie-4-1-1…

http://www.rpo.malopolska.pl/…/Lista_podstawowa_4-1-1…

 

Wykaz gmin, których mieszkańcy pozyskają dofinansowanie na budowę instalacji oze w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”:

Gmina Skrzyszów, Gmina Lisia Góra, Gmina Żabno, Gmina Tarnów, Gmina Wierzchosławice, Gmina Wietrzychowice, Miasto i Gmina Zakliczyn, Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Szerzyny, Gmina Ryglice, Gmina Ciężkowice, Gmina Tuchów, Gmina Gromnik, Gmina Pleśna, Miasto i Gmina Niepołomice, Miasto i Gmina Wieliczka, Miasto i Gmina Myślenice, Gmina Gdów, Gmina Biskupice, Gmina Kłaj, Gmina Jodłownik, Gmina Rabka-Zdrój, Gmina Gołcza, Miasto Bukowno, Gmina Klucze, Gmina Krzeszowice, Miasto i Gmina Olkusz, Miasto i Gmina Wolbrom, Gmina Trzyciąż, Gmina Charsznica, Gmina i Miasto Miechów, Gmina Słaboszów, Gmina Racławice, Gmina Kozłów, Gmina Książ Wielki.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top