pasek

Informujemy , iż w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00, zakończyły się nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na poniższe przedsięwzięcia:

Nabór nr 1/2018 – Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw, artystów, rzemiosła, zespołów, kół gospodyń wiejskich i innych grup działających dla zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej, w tym działających w domach kultury. Złożono 1 wniosek na kwotę: 62 414,32 PLN, limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 62 500,00 PLN

Nabór 2/2018 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń promujących obszar objęty LSR, z wyłączeniem imprez cyklicznych. Złożono 1 wniosek na kwotę: 50 000,00 PLN, limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 PLN

Nabór 3/2018 – Przedsięwzięcie 3.3.2 Inicjatywy promocyjne, w tym: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron internetowych i “wirtualnych spacerów”. Złożono 1 wniosek na kwotę: 50 000,00 PLN, limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 PLN.

Nabór 4/2018 – Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych. Złożono 1 wniosek na kwotę: 62 500,00 PLN, limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 62 500,00 PLN.

Nabór 5/2018 – Przedsięwzięcie 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i aktywnych form spędzania czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców. Złożono 1 wniosek na kwotę: 50 000,00 PLN, limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 PLN.

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top