pasek

Informujemy, iż w dniu 17.08.2017 r. w budynku Domu Strażaka w Skrzyszowie 335 A odbyło się posiedzenie Rady LGD ZPT w sprawie:

  1. Przyjęcie przez Radę w drodze uchwał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na listach: operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy”  w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku.oraz  operacji wybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej  – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy” w kolejności według sumy uzyskanych punktów,  liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku w ramach naboru 1/2017.
  2. Przyjęcie przez Radę w drodze uchwały sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr IV/29/17 w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem  „Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów poprzez zakup sprzętu” (…)
  3. Przyjęcie przez Radę wyjaśnień do pisma nr FE-VIII.432.1.96.2017 SW w zakresie wniosków o przyznanie pomocy  nr 5/RP/2017, nr 7/RP/2017 oraz  nr 9/RP/2017.
  4. Przyjęcie przez Radę wyjaśnień do pisma nr FE-VIII.432.1.98.2017 SW w zakresie wniosku o przyznanie pomocy nr 2/REK/2017.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD ZPT z dnia 17 sierpnia 2017 r. – POBIERZ

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top