pasek

Informujemy, iż w dniu 17 sierpnia br. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie przez Radę w drodze uchwał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na listach: operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR  w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy”  w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku. oraz  operacji wybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwijanie działalności gospodarczej  – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy” w kolejności według sumy uzyskanych punktów,  liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku w ramach naboru 1/2017.
  4. Przyjęcie przez Radę w drodze uchwały sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr IV/29/17 w sprawie: wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod tytułem  „Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów poprzez zakup sprzętu(…)
  5. Przyjęcie przez Radę wyjaśnień do pisma nr FE-VIII.432.1.96.2017 SW w zakresie wniosków o przyznanie pomocy  nr 5/RP/2017, nr 7/RP/2017 oraz  nr 9/RP/2017.
  6. Przyjęcie przez Radę wyjaśnień do pisma nr FE-VIII.432.1.98.2017 SW w zakresie wniosku o przyznanie pomocy nr 2/REK/2017.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top