pasek

Szanowni Państwo,

informujemy iż w dniu 7 czerwca br, w trakcie posiedzeń Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa, przyjęto uzupełnione wersje kryteriów wyboru operacji oraz Procedur oceny i wyboru  operacji realizowanych w ramach LSR na lata 2014-2020.

Aktualne wersje tych dokumentów dostępne są poniżej oraz w zakładce “Ważne dokumenty”.

Kryteria wyboru operacji:

UWAGA: Operacje własne realizowane będą jedynie w przypadku gdy w ramach naboru/konkursu nie zostaną złożone żadne wnioski o przyznanie pomocy w innych przypadkach stosowane będą lokalne kryteria oraz specyficzne kryteria wyboru dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

Procedury oceny i wyboru operacji:

 

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top