pasek

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa prowadzi konsultacje społeczne w ramach procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 dla obszaru gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Wietrzychowice, Żabno oraz Wierzchosławice.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Wierzchosławice do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach m.in. poprzez uzupełnienie ankiet monitorujących oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru działania Stowarzyszenia.

Wzór Ankiety jest dostępny tutaj.

Spotkania konsultacyjne na terenie Gminy Wierzchosławice odbędą się w dniu 9 września  2015 r. tj. środę:

– o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach nr 550,

oraz

-o godz. 15.00 w Centrum Kultury Wsi Polskiej  w Wierzchosławicach nr 19.

Program spotkania
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z uwagi na fakt, iż pomysły zgłoszone i wpisane do Strategii, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach przyznanego budżetu !

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizacja spotkania konsultacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top