pasek

W poniedziałek, 8 czerwca br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się kolejna konferencja dotycząca wpływu Leadera na rozwój obszarów wiejskich pt: „Leader w Małopolsce – stymulowanie rozwoju obszaru przez lokalną społeczność”.

W trakcie konferencji przeprowadzono debatę dotyczącą budowy społeczeństwa obywatelskiego na wsiach i w małych miejscowościach, roli środków unijnych na rozwój małopolskich obszarów wiejskich oraz możliwości wprowadzenia zmian usprawniających działanie LGD w nowej perspektywie finansowej.

Aktualnie na terenie województwa małopolskiego działa 39 LGD, które powstały by łączyć trzy sektory: społeczny, gospodarczy i samorządowy. To one rozdzielają pieniądze pochodzące z programu Leader. W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zrealizowanych zostało przeszło 3 800 projektów lokalnych na łączną kwotę przeszło 430 mln zł. Z efektów programu korzystają zarówno mieszkańcy (nowe żłobki, chodniki, szkoły) oraz turyści (inwestycje w bazę wypoczynkową i tworzenie nowych atrakcji turystycznych). Dzięki programowi w Małopolsce powstało: 168 wybudowanych lub przebudowanych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, społeczno-kulturalne i sportowe, 258 obiektów sportowych lub miejsc rekreacji, 387 obiektów małej architektury, 285 świetlic wiejskich, 412 zorganizowanych imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych oraz 198 szkoleń o charakterze edukacyjnym.

06_11-konferencja

Link do relacji na stronie Województwa Małopolskiego.

http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=14242

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top