pasek

Szanowni Państwo,

udostępniamy LSR 2023-2027 złożoną w konkursie w UMWM – pobierz

 

Szanowni Państwo,

publikujemy projekt LSR 2023-2027 – pobierz

Prezentujemy RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) LGD ZPT – pobierz

Prosimy o wypełnienie Ankiety diagnostycznej na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD ZPTWYPEŁNIJ

——————————————————————————————–

Podziel się z nami swoim pomysłem na projekt – Karta pomysłu na projekt – POBIERZ


 

UWAGA!

02.09.2022 Podajemy aktualny harmonogram spotkań w gminach:

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa przygotowuje się do prac nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju 2022-2027. Dlatego też, w celu określenia potrzeb i kierunków rozwoju w ramach opracowywania LSR, pragniemy poznać Państwa opinie i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań (projektów), które chcielibyście Państwo realizować w ramach nowego okresu programowania.
W związku z powyższym organizujemy otwarte spotkania dla mieszkańców obszaru LGD, w szczególności przedstawicieli jednostek jst, organizacji pozarządowych, OSP, KGW, przedsiębiorców, które odbędą się na terenie każdej z Gmin członkowskich.

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR – pobierz

Zapraszamy!

Plan spotkań

  1. Prezentacja formuły pracy nad LSR i roli interesariuszy (społeczności lokalnej) w tym promocja źródła finansowania działań czyli EFRROW – 5 min.
  2. Omówienie kluczowych ustaleń diagnostycznych (wyniki ankiet i analizy desk research) – 15 min.
  3. Prezentacja założeń wielofunduszowych LSR (możliwe obszary wsparcia z poszczególnych funduszy) – 10 min.
  4. Dyskusja o kluczowych problemach i wyzwaniach – analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru (drzewa problemów – warsztat) – 45 min.
  5. Wstępne uporządkowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) – 30 min.
  6. Określenie priorytetów, kluczowych wymiernych celów strategii, wymiernych rezultatów i planowanych działań (drzewa celów) – 45 min.
  7. Opinie interesariuszy o głównych kierunkach rozwoju (konsultacje, doprecyzowanie) – 30 min.

 

Harmonogram spotkań:

Lp.

Nazwa gminy

 Miejscowość

 

Planowany termin spotkania

1.

Lisia Góra

Lisia Góra

2022-09-05

2.

Lisia Góra

Lisia Góra

2022-09-05

3.

Skrzyszów

Skrzyszów

2022-09-06

4.

Skrzyszów

Skrzyszów

2022-09-06

5.

Tarnów

Tarnów

2022-09-07

6.

Tarnów

Tarnów

2022-09-07

7.

Wierzchosławice

Wierzchosławice

2022-09-08

8.

Wierzchosławice

Wierzchosławice

2022-09-08

9.

Wietrzychowice

Wietrzychowice

2022-09-09

10.

Wietrzychowice

Wietrzychowice

2022-09-09

11.

Żabno

Żabno

2022-09-12

12.

Żabno

Żabno

2022-09-12

W czwartek, 9 czerwca br. Prezes – Adam Flaga w imieniu Stowarzyszenia –  Zielony Pierścień Tarnowa odebrał z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego umowę na tzw. wsparcie przygotowawcze dotyczące dofinansowania opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju w ramach perspektywy  2023-2027. 

 Realizacja nowych Lokalnych Strategii Rozwoju, po raz pierwszy w Małopolsce, będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – ok. 74 mln euro (równowartość ok. 330 mln zł) oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski – 60 mln euro (równowartość ok. 270 mln zł). Łącznie, na działania realizowane w ramach podejścia LEADER w Małopolsce w nowej perspektywie zostaną przeznaczone 134 mln euro (ponad  600 mln zł).


Umowa o przyznaniu pomocy – Wsparcie przygotowawcze – POBIERZ

 


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top