pasek
Zarząd Koła Pszczelarzy Skrzyszów  zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logotypu Koła oraz w konkursie literackim o tematyce pszczelarskiej.
 
KONKURS NA LOGOTYP
Celem konkursu jest  wybranie znaku wizualizacji graficznej (logotyp), który będzie najlepiej identyfikował się z celami i działaniami stowarzyszenia, będzie rozpoznawalny i niepowtarzalny.
 
Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – osoby fizyczne i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej z terenu powiatu tarnowskiego.
 
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę w postaci Tabletu o wartości 800,00 zł.
 
Termin składania prac mija 24.10.2017.
Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora i przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposoby jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 
KONKURS LITERACKI
Celem konkursu jest  zachęcenie utalentowanych dzieci, młodzieży i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości. Uwrażliwienie młodego pokolenia na tematykę związaną z ochroną pszczół.
 
Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu tarnowskiego.
 
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę w postaci Tabletu o wartości 800,00 zł.
 
Termin składania prac mija 24.10.2017.
Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora i przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposoby jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Regulamin konkursu literackiegoPOBIERZ
 
Pytania w sprawie konkursu można kierować na adres kolo.skrzyszow@op.pl
 
 
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top