pasek

Nabory w roku 2014

W dniach od 26.06.2014 do 10.07.2014 odbędą się nabory wniosków dla działań:
-Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- podstawowy zakres LSR,
-Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- dodatkowy zakres LSR,
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- dodatkowy zakres LSR.

Jednocześnie, ostatni nabór wniosków dla działań: “Odnowa i rozwój wsi” oraz “Małe projekty” odbędzie się
w sierpniu br.

W terminie od: 31.12.2013 do 28.01.2014r. przeprowadzono nabory wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach:

-podstawowy zakres LSR: “Małe projekty” dotyczył realizacji  przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 opracowanej dla Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa pod nazwą:
-przedsięwzięcie III: Szlak pielgrzymkowy i historyczny,
-przedsięwzięcie IV: Promocja rozwiązań ekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
-przedsięwzięcie VI:Rekreacja, kultura i nauka dla dzieci i młodzieży.

-podstawowy zakres LSR: “Odnowa i rozwój wsi”,
-podstawowy zakres LSR: “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

– dodatkowy zakres zadań LSR tj. projektów promujących rozwiązania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej (cel szczegółowy oraz przedsięwzięcie nr 4) oraz poprawy estetyki obszarów wiejskich ( cel szczegółowy oraz przedsięwzięcie nr 7).

Nabór w zakresie dodatkowych zadań dotyczył wszystkich działań tj: “Odnowy i rozwoju wsi”, “Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, “Małych projektów” oraz “Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

W roku 2013 przeprowadzono nabory wniosków o przyznanie pomocy w następujących terminach:

 

  • w dniach: od 05.03.2013 do 27.03.2013 dla działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  • w dniach: od 15.04.2013 do 09.05.2013 dla działania “Małe projekty”,
  • w dniach od: 31.12.2013 do 28.01.2014 dla działań: “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Odnowy i rozwoju wsi” oraz “Małych projektów”.

 

W roku 2012 przeprowadzono dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy tj.:

  • w dniach 13.02.2012-12.03.2012 dla działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
  • w dniach: 01.06.2012 r.-22.06.2012 r. dla działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 


obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top