pasek

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 czerwca (piątek) 2023  r. o godz. 13.00  w Centrum Sportów Rakietowych, ul. Przemysłowa 4C, 33-100 Tarnów odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa, na którym zostaną poruszone ważne kwestie związane z  funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w dniu 2 czerwca 2023 r. :

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków – zdolności do podjęcia skutecznych prawnie uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 rok –Uchwała nr 1.
 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu –Uchwały nr od 2 do 6 .
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok– Uchwała nr 7.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej –Uchwały nr od 8 do 10.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady LGD ZPT za 2022 rok – Uchwała nr 11.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady LGD ZPT – Uchwały nr od 12 do 25.
 12. Zmiana Statutu Stowarzyszenia – Uchwała nr 26.
 13. Zmiana Regulaminu Rady – Uchwała nr 27.
 14. Zmiana składu Rady LGD ZPT – Uchwała nr 28.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top