pasek

Informujemy, iż na dzień 02.09.2021 r., na godzinę 13.00 zaplanowano posiedzenie Rady LGD ZPT.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy  o przyznanie pomocy nr  01927-6935-UM0612072/20 z dnia 25.02.2021 roku, do wniosku nr 28/P/2020 pod tytułem „Utworzenie firmy usługowej w zakresie usług szkoleniowo – rachunkowych” złożonego przez Panią Katarzynę Kowalską – Kuklę.
  4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie umowy  o przyznanie pomocy nr  01915-6935-UM0612069/20 z dnia 03.02.2021 roku, do wniosku nr 25/P/2020 pod tytułem „Utworzenie firmy usługowej w zakresie usług eventowych” złożonego przez Panią Agnieszkę Kowalską – Bartkowską.
  5. Opracowanie wyjaśnień do pisma SWM znak: FE-XV.432.1.65.2021 w sprawie uwag do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2021.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top