pasek

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania dokumentu do wniosku o dodatkowe środki na poddziałanie 19.2 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach bieżącego okresu programowania PROW 2014-2020, który LGD zamierza złożyć do Zarządu Województwa Małopolskiego. Kwota maksymalna dodatkowych środków o jakie ubiegać będzie się LGD wynosi 553 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -2 212 000 PLN.

Aktualizacja dokumentu dotyczy również zwiększenia środków w zakresie poddziałania 19.4 w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji. W związku z wydłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020, obsługą kolejnych dodatkowych naborów i obsługą wnioskodawców z obszaru LSR niezbędnym jest zwiększenie również środków na obsługę biura. Kwota o jaką ubiega się LGD w tym zakresie wynosi 66 360 EUR (przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR – 265 440 PLN.

Podwyższony budżet na LSR w zakresie 19.2 planuje się przekierować dla potencjalnych wnioskodawców: na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w kwocie minimum 193 550 EUR, przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR – 774 200,00 PLN oraz pozostałe środki na przedsięwzięcie dotyczące 3.2.1 Modernizacji i  zakupu wyposażenia  obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek -a także na przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować LSR.

Ankieta- do pobrania

Anonimowe ankiety należy pozostawić w biurze LGD Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa do dnia 07.06.2021r. do godz. 13:00.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top