pasek

Miło nam poinformować, iż dnia 30 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie w formie elektronicznej umowy z wykonawcami tj. Sanito Sp z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o.  na łączną kwotę: 90 320 755, 44 PLN na dostawę i montaż instalacji OZE na terenie 31 gmin w Małopolsce.

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 5.929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 2.782 kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła, które wyprodukują; 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa.

Ekopartnerzy to aż 31 małopolskich gmin tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.

Dzięki wsparciu w ramach projektu wartość wkładu własnego mieszkańca nie przekroczy 50% kwoty brutto danej instalacji.

Projekt  pn: “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”  – jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top