pasek

Informujemy, iż na dzień 09 października br. (piątek) zaplanowano posiedzenie Rady. Działając zgodnie z § 19 oraz § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, zwołuję posiedzenie Rady.  Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00. Posiedzenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie zwiększenia kwoty pomocy w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 01544-6935-UM0611519/19 z dnia 24.06.2020 roku, do wniosku nr 1/R/2019 pod tytułem „Rozwój firmy Dariusz Szymczak Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa “MEGI” poprzez zakup niezbędnych urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy” złożonego przez firmę Dariusz Szymczak Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa “MEGI”.
4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie zmiany terminu złożenia wop płatności ostatecznej w ramach umowy
o przyznanie pomocy nr 01472-6935-UM0611391/19 z dnia 27.02.2020 roku, do wniosku nr 6/REK/2019 pod tytułem „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
w miejscowości Nowa Jastrząbka” złożonego przez Gminę Lisia Góra.
5. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie zmian w zakresie działań promocyjnych dotyczących operacji pn.: „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez modernizację i zakup wyposażenia w budynku Kulturalno- Oświatowo- Sportowym w Łęgu Tarnowskim” objętej umową o przyznanie pomocy nr 01631-6935-UM0611382/19 z dnia 13.08.2020 roku, do wniosku nr 1/G/2019 złożonego przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
6. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie zmiany terminu złożenia wop płatności ostatecznej w ramach umowy
o przyznanie pomocy nr 01657-6935-UM0611585/19 z dnia 31.08.2020 roku, do wniosku nr 1/IP/2019 pod tytułem „Opracowanie i wydanie publikacji książkowych oraz filmu promocyjnego Gminę Żabno” złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Żabna.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top