pasek

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 7/2020 na operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej udostępniamy:

  1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku. – POBIERZ
  2. Lista operacji wybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku. – POBIERZ
  3. PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA W DNIACH 27.05.2020 oraz  25.06.2020. – POBIERZ
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top