pasek

Informujemy, iż na dzień 27 maja br. (środa) zaplanowano posiedzenie Rady. Działając zgodnie z § 19 oraz § 21 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, zwołuję posiedzenie Rady. Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00. Posiedzenie odbędzie się w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy o przyznanie pomocy nr  01399-6935-UM0611066/19 z dnia 31.12.2019 roku, do wniosku  nr 3/RP/2019 pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy DlaWina.pl Sp. z o.o. poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup maszyn i urządzeń do produkcji mebli winiarskich” złożonego przez DLAWINA.pl Spółkę z o.o.
  4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy o przyznanie pomocy nr  01357-6935-UM0611064/19 z dnia 28.11.2019 roku, do wniosku nr 4/RP/2019 pod tytułem „Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji mebli w firmie Konrad Podstawski FHP “AKMA 2″” złożonego przez Konrad Podstawski Firma Handlowo-Produkcyjna “AKMA 2”.
  5. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy o przyznanie pomocy nr  01450-6935-UM0611383/19 z dnia 04.02.2020 roku, do wniosku nr 3/G/2019 pod tytułem „Przebudowa poddasza w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Zbylitowska Góra” złożonego przez Gminę Tarnów.
  6. Opracowanie wyjaśnień do pisma SWM znak: FE-XV.432.1.36.2020 w sprawie uwag do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru nr 4/2020.
  7. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr  6/2020 oraz 7/2020.
  8. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top