pasek

W związku z zakończeniem oceny wniosków z naboru nr 3/2020 na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej udostępniamy:

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia 3.1.3 “Budowa miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej” w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku. – pobierz

2. Lista operacji wybranych w ramach przedsięwzięcia 3.1.3 “Budowa miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej” w kolejności według sumy uzyskanych punktów, liczby punktów uzyskanych w ramach oceny według kryteriów specyficznych oraz kolejności złożenia wniosku. – pobierz

3.PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z  dnia 13 marca 2020 r. – pobierz

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top