pasek

Informujemy, iż w dniu 30 sierpnia br. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy o przyznanie pomocy nr  00815-6935-UM0610747/18 z dnia 12.12.2018 roku, do wniosku nr  1/SE/2018 pod tytułem „Organizacja szkoleń oraz spotkań w szczególności w zakresie propagowania pszczelarstwa oraz innych niszowych działalności rolnych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, mających pozytywny wpływ na klimat oraz środowisko” złożonego przez Koło Pszczelarzy Skrzyszów.
  4. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie zestawienia rzeczowo- finansowego w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 01083-6935-UM0610189/18 z dnia 15.02.2019 roku, do wniosku nr 7/P/2017 pod tytułem :” Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wydruku na terenie miejscowości Ilkowice” złożonego przez Michała Skrzyniarza.
  5. Opracowanie wyjaśnień do pisma SWM znak:FE-XV.432.1.27.2019 w sprawie uwag do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2019.
  6. Ponowna ocena projektu „Usługi geodezyjne Angelika Podstawska” złożony przez Angelikę Podstawską w związku z uwzględnieniem przez SWM protestu w zakresie kryterium pn:”Promocja operacji” do pisma znak:FE-XV.432.8.30.2019 z dnia 25.07.2019 r. .
  7. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2019.
  8. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top