pasek

Informujemy, iż w dniu 24 lipca br. (środa) o godz. 13.00 w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A, odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr: 3/2019, 4/2019, 5/2019 oraz 6/2019.
 4. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 5. Opracowanie wyjaśnień do pisma znak: FE-XVI.432.1.19.2019 w sprawie uwag do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2019.
 6. Ponowna ocena projektu „Wprowadzenie nowych usług w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii związanych z projektowaniem, dostawą i montażem pomp ciepła, rekuperacji oraz instalacji solarnych” złożony przez COGITO ENERGY Dariusz Ciochoń w związku z uwzględnieniem przez SWM protestu w zakresie kryterium wspieranie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu do pisma znak: FE-XV.432.8.22.2019.
 7. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy o przyznanie pomocy nr 00040-6935-UM0630034/18 z dnia 24.04.2019 roku, do wniosku
  nr 02/OW/2018 pod tytułem „Promocja produktów lokalnych poprzez przeprowadzenie działań promująco-informacyjnych na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa” złożonego przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jako operacja własna.
 8. Przedstawienie opinii Rady LGD ZPT w sprawie planowanych zmian w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do umowy o przyznanie pomocy nr 00033-6935-UM0630035/18 z dnia 20.12.2018 roku, do wniosku
  nr 03/OW/2018 pod tytułem „Promocja rynków zbytu poprzez zakup infokiosków oraz profesjonalnych sesji fotograficznych oraz video” złożonego przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jako operacja własna.
 9. Opracowanie opinii w zakresie sposobu wyliczenia terminu realizacji operacji w ramach kryterium nr 2. Termin realizacji operacji.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top