pasek

Gmina Ciężkowice realizując operację pt.  w partnerstwie z Stowarzyszeniem GRUPA
ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną ma
zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 3 wydarzeniach które będą miały miejsce w Ciężkowicach
(woj. Małopolskie, Powiat Tarnowski, Gmina Ciężkowice) w dniach 21-22 lipca 2018 roku:
1) Konferencji pn. „Sieciowanie Sprzedaży Produktów Regionalnych”, która ma na celu zintegrowanie
samych indywidualnych producentów, „grup producentów” zarówno tych formalnych jak i nie
formalnych i wymianę doświadczeń (21 VII 2018 roku)
2) Warsztacie pn. “Jem Zdrowe Produkty Regionalne”, który ma na celu przybliżenie uczestnikom
dobrych praktyk wykorzystania żywności wysokiej jakości w codziennych praktykach żywieniowych,
3) Imprezie plenerowej “Święto Produktu Lokalnego” ma na celu ukazanie bogactwa w zakresie tzw
„żywności wysokiej jakości” tradycji i walorów kulturowych związanych z jej wytwarzaniem lokalnie
na mała skale w małych rodzinnych gospodarstwach rolnych współgrających z otoczeniem i
środowiskiem naturalnym. “Święto Produktu Lokalnego” połączone z warsztatem pn. “Jem Zdrowe
Produkty Regionalne”, będzie towarzyszyć Pogórzańskiemu Jarmarkowi Artystów i Rękodzielników –
imprezie promującej tradycje rękodzielnicze i produkty lokalne, która odbywa się co roku w
Ciężkowicach.
Udział w Konferencji oraz w warsztacie jak tez w imprezie plenerowej w postaci wystawcy jest
możliwy po wcześniejszym przesłaniu kompletnego formularza zgłoszeniowego i po zakwalifikowaniu
uczestnictwa na podstawie kolejności zgłoszeń. Warsztat i impreza jest ponad to bezpłatna i
ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych ta tematyka w postaci odwiedzających.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonów:
608 42 46 60, 698 65 96 27
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!
Formularz zgłoszeniowy wraz ze szczegółowymi informacjami o Warsztacie, konferencji oraz o
Imprezie plenerowej dostępne są na stronie www.ciezkowice.pl.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top