pasek

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Centrum Integracji Społecznej działające przy Spółdzielni Socjalnej SerwiS ogłasza rekrutację do:
– Warsztatu budowlanego
– Warsztatu gastronomicznego
– Warsztatu wikliniarsko-pamiątkarskiego
w ramach projektu „CISERWIS” w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Planowany termin rekrutacji od 15.05.2018r. do 15.06.2018r. Warsztaty zlokalizowane są w centrum Tarnowa, wyposażone w profesjonalny sprzęt, materiały do ćwiczeń prowadzone przez doświadczonych instruktorów w branży. Organizacja zajęć w CIS pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego w poszczególnych warsztatach, nabycie kompetencji społecznych oraz wsparcie w zakresie znalezienia zatrudnienia.
Udział w warsztatach mogą wziąć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Centrum działa zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r. poz.1828).
Okres przebywania w CIS może wynosić od 1 do 1,5 roku – w zależności od indywidualnych predyspozycji
uczestników. Uczestnikom warsztatów przysługuje:
– świadczenie reintegracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 100% zasiłku
dla bezrobotnych/miesiąc.
– darmowe szkolenia i kursy zawodowe nadające uprawnienia/kwalifikacje (np. kucharz-czeladnik,
florysta-czeladnik, uprawnienia SEP, spawania, obsługa kasy fiskalnej i terminala i wiele innych)
– jeden posiłek dziennie
– zwroty kosztów dojazdu
– odzież ochronna, szkolenie BHP, badania lekarskie
– praktyki zawodowe
– dodatkowo wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy,
– zajęcia reintegracyjne np. wyjścia do kina, wycieczki itp.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top