pasek

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
  • mają powyżej 50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutujemy akcyjnie.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery można umówić się w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski.

 

L.p. Miejsce realizacji dyżuru Termin realizacji
Miejscowość Adres, nr sali data godziny (od-do)
1.        Andrychów Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie

(Andrychów, ul. Starowiejska 22b, sala nr 1)

14.03.2018 10.30-14.30
2.        Bochnia  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jana Wiktora w Bochni

ul. Mickiewicza 5 sala na parterze

01.03.2018 13.00-17.00
15.03.2018 13.00-17.00
29.03.2018 13.00-17.00
3.        Brzesko Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku

Plac Targowy 10

14.03.2018 14:0 – 18:00     
4.        Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej OSP Brody 07.03.2018 12.45 – 18.15
5.        Barwałd Średni k. Kalwarii Zebrzydowskiej Świetlica Wiejska przy Szkole Podstawowej 07.03.2018 13.15 – 18.00
6.        Dobczyce  

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26

06.03.2018 11.00-15.00
7.        26.03.2018 11.00-15.00
8.        Gorlice  

Dom Polsko-Słowacki przy ul. Rynek 1

02.03.2018 8.00-16.00
16.03.2018 8.00-16.00
30.03.2018 8.00-16.00
9.        Gdów Urząd Gminy Gdów

Ul. Rynek 40 (sala konferencyjna oraz sala nr 6)

12.03.2018 12.00-17.00
10.     Grobla Zespół Szkół w Grobli

Grobla 134

22.03.2018 9.00-14.00
11.     Kalwaria Zebrzydowska Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4 07.03.2018 13.00-18.00
12.     Kęty  

Dom Kultury w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 2a (sala 121 w budynku głównym)

14.03.2018 13.00-17.00
21.03.2018 13.00-17.00
13.     Krzeszowice Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

im. Kazimierza Wyki

32-065 Krzeszowice

Pl. Fr. Kulczyckiego 1

22.03.2018 13.00-17.00
14.     Leńcze Zarzyce Wielkie k. Kalwarii Zebrzydowskiej  

OSP Zarzyce Wielkie

07.03.2018 12.30-18.30
15.     Jordanów Urząd Miasta Jordanowa

Rynek 1, sala obrad

20.03.2018 10.30-14.30
16.     Michałowice Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach 19.03.2018 16.00-19.00
17.     Mikluszowice k. Bochni Świetlica Wiejska w Mikluszowicach 15.03.2018 13.00-17.00
18.     Miechów Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie

Plac Kościuszki 7 Miechów

22.03.2018 14.00-18.00
19.     Myślenice  

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego

Rynek 8/9

32-400 Myślenice

05.03.2018 13.30-17.00
07.03.2018 13.30-17.00
19.03.2018 13.30-17.00
20.     Nowy Targ Punkt Informacyjny „Fundusze Europejskie w Małopolsce” w Nowym Targu

Al. 1000-lecia 35,

34-400 Nowy Targ

08.03.2018 12.00-16.00
22.03.2018 12.00-16.00
21.     Oświęcim Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI przy ul. Nojego 2B 22.03.2018 13.00-17.00
22.     Proszowice Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11

32-100 Proszowice

Sala nr 17

13.03.2018 11.00-15.30
20.03.2018 11.00-15.30
23.     Rabka Zdrój Sala Obrad Urzędu Miejskiego Rabka Zdrój

Ul. Parkowa 2

08.03.2018 12.00 -16.00
24.     Raciechowice Urząd Gminy w Raciechowicach (sala obrad) 06.03.2018 11.00-15.00
25.     Radgoszcz Szkoła Podstawowa w Radgoszczy Plac Św. Kazimierza 10 20.03.2018 14.00-18.00
26.     Skawina Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przy ul. Rynek 12 15.03.2018 12.00-16.00
22.03.2018 12.00-16.00
27.     Słomniki Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4 27.03.2018 16.00-19.00
28.     Sułkowice Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1

32-440 Sułkowice

08.03.2018 10.30-15.30
12.03.2018 10.30-15.30
29.     Szczurowa Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Ul. Rynek 4

22.03.2018 14.00 – 18.00
30.     Wadowice Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

ul. A. Mickiewicza 27

pok. 302 III p.

06.03.2018 10.00-15.00
20.03.2018 10.00-15.00
31.     Zakopane Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13

26.03.2018 15.00-19.00
Powiatowy Urząd Pracy

W Zakopanem

Ul. Księdza Józefa Stolarczyka 14

 

27.03.2018 10.00-15.00
32.     Zabierzów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

ul. Cmentarna 2

29.03.2018 14.00-17.00
33.     Zielonki Urząd Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116

21.03.2018 10.30-15.30

 

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie tel.: 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu tel.: 18 442 94 90 e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl lub z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie tel.: 14 626 99 40 e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl.

Więcej informacji o projekcie „Kierunek Kariera” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie udziela biuro projektu „Kierunek Kariera” tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

  • językowe w połączeniu z egzaminem;
  • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
  • kurs prawa jazdy kat. A, B, C+E;
  • zarządzanie projektami.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt ten jest przedsięwzięciem wyróżniającym nasz region na tle innych poprzez swój zasięg. Będzie realizowany do połowy 2023 roku.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top