pasek

Informujemy, iż na czas grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r. Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa planuje ogłoszenie naborów konkursowych dla grantów dla następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności rolnej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych: 18 750,00  zł (Liczba szkoleń:25, w tym: liczba operacji ukierunkowanych na innowacje: 5, liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu: 7).

Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw dla zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty kulturalnej: 31 250,00 zł (Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 3)

Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń promujących obszar objęty LSR : 25 000,00 zł  (Liczba imprez i wydarzeń promocyjnych zorganizowanych przy dofinansowaniu LSR: 3)

 Przedsięwzięcie 3.3.2 Wsparcie inicjatyw promocyjnych: opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron internetowych i „wirtualnych spacerów”: 25 000,00 zł (Liczba dofinansowanych inicjatyw promocyjnych:3)

Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych:  28 309,00 zł (Liczba wspartych inicjatyw sportowych i edukacyjnych: 5)

Przedsięwzięcie 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów i ogółu mieszkańców: 20 000,00 zł ( Ilość wspartych inicjatyw w postaci zajęć i aktywnych form spędzania czasu: 2)

Dodatkowo, przewidziany został nabór wniosków dla operacji indywidualnych (forma wsparcia: dotacja w formie refundacji poniesionych kosztów)

Przedsięwzięcie 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOKów i bibliotek: 150 000,00 zł (Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury:3)

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top