pasek

Informujemy, iż zostały zaktualizowane następujące dokumenty Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa :

  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020otwórz
  • Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne) – otwórz
  • Lokalne kryteria wyboru operacji, w tym operacji grantowych wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów – otwórz
  • Specyficzne kryteria wyboru operacji, w tym operacji grantowych  wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów – otwórz

Dokumenty dostępne są na naszej stronie www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w biurze ZPT.

Wyjaśniamy, iż ww. dokumenty obowiązywać będą podczas oceny wniosków złożonych w najbliższych naborach.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z biurem.

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top