pasek

Comment (1)

  • Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w LSR oraz załącznikach do LSR, procedurze oceny i wyboru operacji oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji – Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa14 lutego 2017 at 14:34

    […] W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w LSR oraz załącznikach do LSR a także aktualizac… […]

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top