pasek

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z roboczą wersją analizy SWOT obszaru działania ZPT, wypracowaną w trakcie spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w gminach członkowskich w okresie od : 02.09.2015 r. do 14.09.2015 r.
SWOT- wersja robocza -październik 2015

Jednocześnie, oczekujemy na Państwa opinie oraz uwagi do tego dokumentu, tak aby ostatecznie wypracowana wersja ,zamieszczona w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w sposób wyczerpujący realizowała potrzeby mieszkańców oraz turystów odwiedzających teren Zielonego Pierścienia Tarnowa.

Uwagi do SWOT można przesyłać :na adres e-mailowy Stowarzyszenia: biuro.lgdzpt@vp.pl, pocztą tradycyjną na adres biura : Zielony Pierścień Tarnowa, Skrzyszów 335 A,  33-156 Skrzyszów lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia : budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie 335 A.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

obrazek1
obrazek2
obrazek3
obrazek4
obrazek5
obrazek6
obrazek7
obrazek8
obrazek9

Kontakt

Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa
ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów
Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl
Scroll to Top